Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me

Savremeni studijski programi

Svi studijski programi na Fakultetu su dizajnirani u skladu sa studijskim programima renomiranih evropskih univerziteta koje obučavaju stručnjake i posluju u skladu sa osnovnim principima evropskog sistema studija, kao što je definisano u okviru Bolonjske deklaracije i Evropskog sistema prenosa bodova ( ESPB ). Takođe, svi studijski programi na svim nivoima studija se realizuju u skladu sa evropskim standardima i preporukama. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe nudi veoma širok izbor kvalitetnih i akreditovanih studijskih programa na osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama. U sedištu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu realizuje se 6 studijskih programa, a u akreditovanim odeljenjima u Beogradu, Subotici, Šapcu i Nišu realizuje se studijski program Opšte pravo. Svi studijski programi na svim nivoima studija su akred- itovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe je akreditovan za izvođenje sledećih studijskih programa :
Osnovne akademske studije:

Osnovne akademske studije traju četiri godine i nose 240 ESPB. Po završetku osnovnih akademskih studija na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe stiče se zvanje diplomirani pravnik.

Master akademske studije:

Master akademske studije na svim studijskim programima traju jednu go- dinu i nose 60 ESPB. Po završetku master akademskih studija na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe stiče se zvanje master pravnik.

Doktorske studije:

Doktorske studije na svim studijskim pro- gramima traju tri godine i nose 180 ESPB. Po završetku doktorskih studija na Prav- nom fakultetu za privredu i pravosuđe stiče se zvanje doktor nauka – pravne nauke

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download