Odštampajte ovu stranicu

Osnovne akademske studije - VŠJ Beograd

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ima akreditovano odeljenje u Beogradu na kojem se izvode osnovne akademske studije studijskog programa Opšte pravo.

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK.

Uslov za upis Osnovnih akademskih studija jeste prethodno završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položen prijemni ispit.

Na Visokoškolskoj jedinici u Beogradu, Pravnog fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu na osnovnim akademskim studijama realizuju se studijski program Opšte pravo:

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom svi predmeti traju jedan semestar i za svaki predmet je utvrđen odgovarajući broj ESPB bodova, određen na osnovu obima rada koji student treba da uloži kako bi savladao predmet.

Kroz izborne predmete studenti stiču uskostručna znanja upravo iz onih oblasti koje su im interesantne. Na taj način studentima se pruža mogućnost da se pripreme upravo za one poslove kroz koje bi želeli da razvijaju svoju karijeru.

Profesori na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe su eminentni stručnjaci u svojim sa veoma bogatim iskustvom kako u nauci tako i u praksi.

Svim našim studentima na raspolaganju su i brojne druge aktivnosti kao što su sportsko-rekreativne aktivnosti, predavanja gostujućih predavača, javne tribine, usavršavanja u inostranstvu kao i na samom Fakultetu kroz specijalističke kurseve i raznih oblasti.