Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Naša osnovna svrha je da kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge pružamo studentima vrhunska znanja primenjujući efektivnu komunikaciju. Mi pružamo širok, fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa za osnovne i diplomske akademske, i doktorske studije. Kroz kontinuiran profesionalni razvoj i istraživanje stvaramo etičku i dinamičnu obrazovnu zajednicu, koja je timski usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta procesa obrazovanja.

Osnovno opredeljenje je da se zadovolje, pre svega, potrebe korisnika, kao i potrebe i zahtevi ostalih zainteresovanih strana. U obavljanju naučno istraživačke i obrazovne delatnosti poslovanje Fakulteta je usklađeno sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, i teži ka što širem usaglašavanju sa procesima evropske integracije visokoškolskog obrazovanja.

Sistem kvaliteta Fakulteta je zasnovan i implementiran u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008.

Politika kvaliteta

Ciljevi obezbeđenja kvaliteta se odnose na stalno poboljšavanje i kvalitet u domenu nastave, istraživanja i upravljanja, u skladu sa zahtevima standarda za ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih i naučno-istraživačkih ustanova.

U sprovođenju politike kvaliteta, Fakultet ostvaruje saradnju sa svojim korisnicima kao i sa fakultetima i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Politika kvaliteta služi definisanoj svrsi Fakulteta. Rukovodstvo Fakulteta je preuzelo obavezu da sprovodi i unapređuje uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom, kao i da osigura da je politika shvaćena i prihvaćena od strane svih zaposlenih.

Pravo i obaveza svih zaposlenih je da sprovode politiku kvaliteta, da unapređuju sistem upravljanja kvalitetom, i da svojim radom afirmišu sebe i Fakultet.

Sistem upravljanja kvalitetom Fakulteta je opisan u Poslovniku o kvalitetu.

Za kontrolu i informisanje o sprovođenju ove politike odgovorna je Komisija za kvalitet i Menadžer kvaliteta kao predstavnici rukovodstva.

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download