Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
09 januar 2018 | Novosti

Specijalistički kurs „Operativni rad inspektora Odeljenja kriminalističke policije u suzbijanju opšteg i privrednog kriminaliteta“ organizovan je 20. i 21. decembra 2017. godine, u okviru Centra za edukaciju i specijalističke kurseve Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Organizator i rukovodilac kursa je prof. dr Jelena Matijašević-Obradović, Savetnica Dekana za nastava i vannastavna pitanja.
Prvo predavanje, 20. decembra 2017. godine, održao je šef Odseka za suzbijanje opšteg kriminala u Odeljenju kriminalističke policije, Policijske uprave u Novom Sadu, diplomirani specijalista kriminalista i diplomirani pravnik, g-din Nikola Avramović, dok su 21. decembra 2017. godine, predavanja održali pomoćnik načelnika Policijske uprave u Novom Sadu, g-din Goran Radonjić, i samostalni policijski inspektor Odseka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, Odeljenja kriminalističke policije, dr Aleksandar Petković.
Specijalistički kurs je okupio veliki broj polaznika. Pored studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, za pohađanje kursa se opredelio i značajan broj studenata sa drugih visokoškolskih institucija, kao i advokatskih i sudskih pripravnika.
Pored polaznika, specijalističkom kursu su prisustvovali i uvaženi gosti iz advokature, zatim Osnovnog i Višeg Suda u Novom Sadu, kao i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
Značajnu podršku organizaciji kursa pružio je Sindikat srpske policije.
Naročita zahvalnost u ime Fakulteta i rukovodioca kursa, upućena je Savezu studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.

Specijalistički kurs „Operativni rad inspektora Odeljenja kriminalističke policije u suzbijanju opšteg i privrednog kriminaliteta“

18 decembar 2017 | Novosti

Studenti četvrte godine Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Jovana Petrović, Sanja Lukavac i Miodrag Ćulum, su 7. i 8. decembra 2017. godine učestvovali na seminaru/radionici o Međunarodnom humanitarnom pravu u organizaciji Crvenog krsta Srbije i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta – Regionalne delegacije u Beogradu.
Cilj održavanja ovog seminara ogleda se u podsticanju interesovanja studenata za ovu oblast, kao i boljem razumevanju i prihvatanju ove grane prava. Oko 30 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Vojne akademije, Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakulteta za poslovne studije i pravo, Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu kao i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu bliže su se upoznali sa aktivnostima Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, i razmeni ideje i iskustva sa stručnjacima u oblasti međunarodnog humanitarnog prava, oficirima Generalštaba Vojske Srbije, predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Igrajući razne uloge, studenti su bili u situaciji i da „iskuse“ primenu ovog prava, okvalifikuju zamišljene oružane sukobe između zamišljenih strana i država koje učestvuju u sukobima, kao i da u svojstvu stručnjaka odlučuju o primeni pravila, oslanjajući se na svoje poznavanje teorije i prakse.
Pripremnu nastavu iz Međunarodnog humanitarnog prava studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu koji su učestvovali na ovom seminaru držali su doc.dr Marijana Mladenov i mast.prav. Vladimir Avramović.

07 decembar 2017 | Novosti

U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe 06.12.2017. godine održana je promocija knjige ,,Bezbedno rukovanje pištoljima i revolverima’’, namenjena građanima koji nisu profesionalci angažovani u vojsci i policiji, autora doc. dr Ace Ranđelovića i dr Nenada Komazeca. 

Prof. dr Mirko Kulić, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, imao je uvodnu reč, napomenuvši da se veliki broj krivičnih dela izvrši upravo upotrebom oružja stoga je potrebno da naši studenti budu upoznati sa elementarnim svojstvima, bezbednim rukovanjem i načinom nabavke oružja gde postoje diskreciona ovlašćenja, kojim naše društvo preduzima mere da se oružje koje je u posedu građana, čuva na bezbedan način.
Doc. dr Valentina Čizmar govorila je o knjizi sa etičko-filozofskog i sociološkog aspekta gde se dotakla i stanovišta psihologije rada, odnosno inženjerske psihologije. ,,Potreba za ovakvim štivom javlja se i usled toga što savremeni sistem poslovanja ukazuje da različiti aspekti dolaze u područje mogućih opasnosti, pa moderno poslovanje zahteva da svaka institucija formira, kao obaveznu, jedinicu koja se bavi obezbeđivanjem ljudi i objekata’’ – napominje doc. dr Valentina Čizmar.
Doc. dr Aca Ranđelović, autor knjige, prilikom svog obraćanja studentima istakao je: ,,Osnovno pravilo je da se krajnje ozbiljno postupa sa oružjem, da se poznaje procedura korišćenja i upotrebe, dok zakonske osnove regulišu šta je rukovanje a šta upotreba oružja’’. Cilj autora je da se utiče na svest građana, svakog pojedinca koji poseduje ili je u situaciji da dođe u dodir sa pištoljem, o značaju rukovanja, čuvanja i održavanja kao i same upotrebe i posledicama koje mogu doneti rukovanjem oružja.
Rade Repić, bivši komandir u Posebnim jedinicama policije i stručnjak iz pomenute oblasti, istakao je značaj ovakvog priručnika, gde su obrađena tri pištolja i jedan revolver, domaće proizvodnje.
Studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe su sa izuzetnim interesovanjem postavljali pitanja autoru knjige, dok je doc. dr Aca Ranđelović želeo da čuje i njihovo mišljenje na ovu temu.

Promocija knjige ,,Bezbedno rukovanje pištoljima i revolverima’’

20 novembar 2017 | Novosti

V.f. predsednika Višeg suda u Šapcu Miroslav Alimpić održao je 20.11.2017. godine u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, tribinu pod nazivom ,,Stanje u pravosuđu posle uvođenja tužilačke istrage’’. 

Zakonik o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje pre četiri godine bio je glavna tema tribine. ,,Po starom Zakoniku o krivičnom postupku sud je imao obavezu da utvrdi materijalnu istinu, a sada je to klasični adverzijalni krivični postupak gde stranke dokazuju svoje tvrdnje.’’- ističe Miroslav Alimpić.
Napravljeno je poređenje kontinentalnog i anglosaksonskog prava, gde je gost predavač podelio svoje profesionalno iskustvo kada je sa delegacijom iz Srbije, učestvovao na suđenju gde se primenjivao upravo anglosaksonski tip prava, koji se po mnogo čemu razlikuje od pravnog sistema primenjenog u našoj zemlji. Gospodin Alimpić govorio je o svom radu na suđenju za ratne zločine na Ovčari u Haškom tužilaštvu, gde je radio kao istražni sudija specijalnog Suda.
Kada je reč o priznanju okrivljenog, naše krivično procesno pravo za krivično delo može da napravi sporazum o priznanju što predstavlja pismenu saglasnost volja javnog tužioca, na jednoj strani, i okrivljenog i njegovog branioca, na drugoj strani, kojim okrivljeni svesno i dobrovoljno u potpunosti priznaje jedno ili više krivičnih dela koja se tereti krivičnom prijavom. ,,Ovi sporazumi su za državu i tužilaštvo korisni, jer na taj način može da dobije podatke iznutra, kako je funkcionisalo recimo kriminalno udruženje.’’ – ističe sudija Alimpić.
Na kraju gostujućeg predavanja studenti su postavljali pitanja iz stručnih oblasti, dok je v.f. predsednika Višeg suda u Šapcu, Miroslav Alimpić pozvao studente da prisustvuju na jednom od suđenja u Osnovnom ili Višem sudu u Novom Sadu.

Miroslav Alimpić

   

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download